Dowiedz się więcej: +49 (0) 3301 850 2222

Impressum

Następujące informacje zawierają wymagane ustawowo obowiązkowe dane dotyczące usługodawcy oraz wskazówki prawne na temat strony internetowej Wyższej Szkoły Policyjnej kraju związkowego Brandenburgia.

Wydawca

Hochschule der Polizei des Landes Brandenburg
rezprezentowana przez prezydenta szkoły Rainera Griegera
Bernauer Str. 146
DE-16515 Oranienburg

Tel.: +49 (0) 3301 850 01
Fax: +49 (0) 3301 850 2149

Osobą odpowiedzialną za treść witryny internetowej w myśl § 5 ustawy o mediach elektronicznych jest prezydent Wyższej Szkoły Policyjnej.

Redakcja online

pressestelle [at] hpolbb.de

Webdesign

Content Management System Drupal

Źródła zdjęć

Zamieszczone zdjęcia wykorzystane zostały z uwzględnieniem praw autorskich. Na wykorzystanie materiału zdjęciowego udzielona została zgoda posiadaczy praw. Jeśli mimo tego podejrzewają Państwo naruszenie swoich praw, prosimy o skontaktowanie się z nami.

pressestelle [at] hpolbb.de

Copyright

© HPol-Pressestelle

Wszystkie prawa autorskie do plików, tekstów, zdjęć, filmów, nagrań dźwiękowych i video oraz innych materiałów multimedialnych, programów i innych publikacji osób trzecich podlegają nieograniczonej ochronie.

Powielanie, edytowanie, zapisywanie, przetwarzanie i odtwarzanie tych plików i treści w bazach danych, wszelkich medich elektronicznych i systemach, które w całości lub częściowo są wykorzystywane  w mediach komercyjnych, wymaga wyraźnej zgody Wyższej Szkoły Policyjnej. Zgoda udzielana jest w formie pisemnej na wniosek (również pisemnny).

Wszystkie marki i znaki towarowe zamieszczone na stronie Szkoły podlegają nieograniczonemu, aktualnie obowiązującemu prawu do wykorzystywania znaków zastrzeżonych i są chronione prawami osób trzecich.

Odtwarzanie i rozpowszechnianie treści niniejszej strony internetowej oraz zamieszczanie odnośników do niej dozwolone jest tylko w formie bezpłatnej i z zastrzeżeniem, że wymienione zostaną zarówno źródło jak i adres URL Wyższej Szkoły Policyjnej.

Ograniczenie odpowiedzialności

Treści niniejszej strony internetowej powstały z zachowaniem możliwie największej staranności. Usługodawca nie przejmuje jednak gwarancji za poprawność, kompletność i aktualność udostępnionych treści. Korzystanie z treści strony odbywa się na własną odpowiedzialność użytkownika. Treści zaopatrzone nazwiskiem stanowią opinię ich autora, lecz nie zawsze opinię usługodawcy. Samo korzystanie ze strony internetowej nie jest podstawą do zaistnienia stosunku umownego między użytkownikiem a usługodawcą.

Zewnętrzne linki

Niniejsza strona zawiera odnośniki do stron internetowych osób trzecich („linki zewnętrzne“). Strony takie podlegają odpowiedzialności ich operatorów. Podczas pierwotnego zamieszczania zewnętrznych linków usługodawca przeprowadził kontrolę obcych treści pod względem ewentualnych naruszeń prawa. W danym czasie nie stwierdzone zostały żadne naruszenia. Usługodawca nie posiada żadnego wpływu na aktualną lub przyszłą formę prezentacji treści połączonych stron. Zamieszczanie zewnętrznych linków nie oznacza, że usługodawca uznaje treści dostępne za pośrednictwem linków za własne. Nie można jednak wymagać od usługodawcy stałej kontroli linków bez konkretnych podejrzeń naruszenia prawa. W przypadku posiadania wiedzy o naruszeniu prawa linki takie zostaną niezwłocznie usunięte.

Prawa autorskie i prawa ochrony pracy wykonawcy dzieła autorskiego

Treści opublikowane na niniejszej stronie internetowej podlegają przepisom niemieckiego prawa autorskiego oraz prawa ochrony pracy wykonawcy dzieła autorskiego. Każda forma wykorzystywania niedopuszczalna przez postanowienia wymienionych przepisów wymaga wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody usługodawcy lub właściciela praw. Dotyczy to w szczególności powielania, edycji, tłumaczenia, zapisu, przetwarzania lub odtwarzania w bazach danych i innych mediach i systemach elektronicznych. Treści i prawa osób trzecich są jako takie oznaczone. Powielanie i rozpowszechnianie poszczególnych treści lub całych stron bez zgody jest niedozwolone i karalne. Dozwolone jest jedynie wykonywanie kopii lub pobieranie na własny, prywatny i niekomercyjny użytek. Prezentowanie niniejszej strony internetowej w ramkach innych usługodawców dozwolone jest tyko po uzyskaniu pisemnej zgody.

Informacja prasowa i printmedia

W przypadku informacji prasowych i printmediów publikowanych w formie elektronicznej obowiązuje zawarte w nich impressum.

Wskazówki redakcyjne

Podany na końcu niektórych stron stan aktualizacji oznacza datę ostatniej aktualizacji redakcyjnej.

Dowiedz się więcej.