Dowiedz się więcej: +49 (0) 3301 850 2222

Wyjaśnienie o dostępności

Dostępność tej strony internetowej

Szkoła wyższa policji landu Brandenburgii stara się aby udostępnić strone internetowa www.policja-brandenburgia-kariera.pl/w zgodzie z brandenburska ustawa o równości osób niepełnosprawnych (BbgBGG) jak i rozporządzeniu w sprawie bezbarierowej technologii informatycznej w Brandenburgii (BbgBITV) w połączeniu z Regulacja technologii informacyjnej bez barier (BITV 2.0).

My stale polepszamy dostęp dla wszystkich, dlatego chcemy dostosować standardy dostępności.

Podstawa tego są międzynarodowe standardy Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.1) i poziom zgodności AA standardów europejskich EN 301 549, Version 3.1.1.

My sprawdzamy te strone internetowa aktualnie z BITV Tool i WAVE, Web Accessibility Evaluation Tool. W ramach usuwania usterek, usprawniamy jego funkcje.

Feedback i Kontakt

Bardzo cieszymy się na Wasz feedback do naszej bez barierowej strony.
Proszę kontaktować nas pod niżej podanym adresem:

Hochschule der Polizei des Landes Brandenburg Dezernat Service und Medien – Medienzentrum
Leitung: Axel Bültge
Bernauer Str. 146
16151 Oranienburg
Telefon: +(49) 3301 850 - 2171

Formularz kontaktowy
Prosimy o wypełnienie wszystkich pól, abyśmy mogli jak najszybciej przetworzyć Twoje zapytania.
Link

Agencja do dostępność bez barier

Organ nadzorujący dostępność cyfrową organów publicznych landu Brandenburgii znajduje się u przedstawiciela rządu krajowego do spraw interesów osób niepełnosprawnych. Podstawą prawną jest  BbBITV i wytyczne (EU) 2016/2102.

Więcej informacji:

https://lasv.brandenburg.de/lasv/de/aufsicht/ueberwachungsstelle-barrier...

E-mail:

durchsetzung.BIT [at] msgiv.brandenburg.de

Dowiedz się więcej.